Bezpieczna Produkcja

W dodatku znajdują się 4 specjalistyczne artykuły. 31 stron praktycznej wiedzy!

Stałe środki dostępu do maszyn


Zatrzymanie awaryjne maszyny inicjowane przez człowieka


Narzędzia poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w dziale produkcyjnym


Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych


Pobierz darmowy dodatek

do specjalistycznego czasopisma BHP.

Stałe środki dostępu do maszyn

Autor w artykule zwraca uwagę, jak istotnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest zapewnienie właściwego dostępu do wszystkich stref pracy maszyny i miejsc maszyny, do których potrzebę dostępu podczas wszystkich faz „życia” maszyny można przewidzieć.

Zatrzymanie awaryjne maszyny inicjowane przez człowieka

Autor wyjaśnia, jak powinien zachować się operator, gdy w czasie pracy maszyny zachodzi zdarzenie, które można określić jako niebezpieczne lub przynajmniej nietypowe (niepokojące).

Narzędzia poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w dziale produkcyjnym

Autor w swoim materiale udowadnia, że na stan bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ nie tylko warunki oraz organizacja pracy, ale również zachowania pracowników.

Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych

Środowisko produkcyjne uważane jest za trudne do zarządzania, jednak w swoim tekście autorka pokazuje, że efektywne zarządzanie zespołem pozwala zachować ciągłość produkcji i niską absencję pracowników.

Dobre praktyki BHP

Dowiesz się, jak wybrane przedsiębiorstwa budują kulturę bezpieczeństwa oraz dbają o przestrzeganie przepisów BHP. Przeczytasz również obszerne opisy studiów przypadków z polskich firm. Poznasz ich przyczyny, przebieg oraz wnioski powypadkowe.

Bezpieczeństwo

Poznasz szereg narzędzi, które pozwolą Ci efektywnie wprowadzać bezpieczeństwo, np. algorytmy działania, listy kontrolne. Uzyskasz szersze spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa dzięki artykułom poświęconym psychologii w BHP czy ergonomii.

Aspekty prawne

Będziesz na bieżąco informowany o zmianach w prawie unijnym i krajowym.

Analiza zagrożeń

Poznasz zagrożenia, jakie mogą wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dowiesz się, w jaki sposób najlepiej im zapobiegać.


Tylko u nas!
Przegląd porównawczy produktów BHP

Na łamach czasopisma publikowane są kompleksowe przeglądy ŚOI, dzięki którym dobierzesz produkty najlepiej odpowiadające firmowym kryteriom.
Promotor BHP

Od 22 lat wspieramy specjalistów BHP
w codziennej pracy.

Pobierz dodatek specjalny
"Bezpieczna produkcja"

1. Wypełnij formularz
2. Po wypełnieniu formularza otrzymasz link potwierdzający na podany w formularzu adres e-mail.
3. Po potwierdzeniu linka aktywacyjnego nastąpi przekierowanie do strony z plikiem PDF.


Masz pytania? Napisz do nas!
Dział Obsługi Klienta
(32) 788 51 28
dok@elamed.pl


Redakcja czasopisma
"Promotor BHP"

(32) 788 51 46
promotor@elamed.pl
promotor.elamed.pl